logo/logo_mis_kolo_jasne.png

Gabinet psychoterapii dr Katarzyna Wybrańczyk i Zespół

Psychoterapia Katowice, psychoterapia Tychy, psychoterapia Pszczyna, psycholog dziecięcy, terapia uzależnień, mediator sądowy


Psychoterapeuta, Terapeuta rodzin Romana Kuczmińska-Blumska


Psychoterapeuta, terapeuta-rodzin


Ukończyłam Uniwersytet Śląski, wydział Pedagogiki i Psychologii, Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzę terapię indywidualną i terapię rodzin (mam wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z osobą dorosłą oraz w pracy z młodzieżą).
Korzystam z różnych podejść terapeutycznych dopasowując je do potrzeb Pacjenta (praca w nurcie ericksonowskim, systemowym, gestalt,
poznawczo - behawioralnym). Wspólna praca z Pacjentem ma na celu odnalezienie drogi wiodącej do poprawy jakości życia Pacjenta, odkrycia własnych potrzeb, zasobów… O efektywności terapii decyduje dostosowanie strategii postępowania do specyfiki problemu i indywidualności danej osoby oraz jej zaangażowanie i gotowość do wprowadzenia zmian.

Oferuję pomoc w sytuacji:
 • nadmiernego stresu i jego skutków
 • nieradzenia sobie z emocjami, lękiem, niepokojem, paniką, bólem fizycznym i emocjonalnym
 • dolegliwości ze strony ciała, które nie mają podstaw medycznych
 • chęci umocnienia poczucia własnej wartości, akceptacji siebie
 • braku motywacji do działania
 • trudności w uczeniu się, problemów z koncentracją uwagi
 • uzależnień od czynności
 • trudności w sferze seksualnej
 • zaburzeń odżywiania (otyłość, bulimia, anoreksja)
 • pojawienia się myśli lub/i czynności przymusowych, natrętnych
 • nieoczekiwanych wydarzeń, nagłych zmian w rodzinie
 • konfliktów między członkami rodziny
 • choroby przewlekłej dziecka
 • kryzysu (np. rozwód, choroba, żałoba…)
 • niepowodzeń w związkach
 • …zapraszam również jeśli chcesz lepiej poznać siebie, własne potrzeby, jesteś zainteresowany/a własnym rozwojem.
W pracy terapeutycznej respektuję standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a także kieruję się Kodeksem Etycznym Sekcji Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association of Psychotherapy.

images/romana1.jpg